Skellefteåsektionens utflykt till Hökmark

Gamla lanthandeln i Hökmark avvecklades 1981 men finns bevarad som den såg ut då. Interiör från 1930-talet och en hel del varor finns kvar. Nostalgi för oss som gillar gamla saker. Håller öppet tre dagar per år. Gott fika fanns att köpa och bra väder.

Share
Share