Rössjödagen 1 juli

Lördag den 1 juli parkerade sex av NMH:s medlemmar sina fordon intill bilparkeringen där i
Rössjö byn. Rössjödagen gick av stapeln och vi ställde ut våra fordon som ett blickfång. Det
blev ganska lyckat, många togs sig för att beskåda bilarna.

Roger Lindkvists Hundkoja som en
kontrast till Gunnar Westmans Cadillac.

Kennet Wallruds muskelbil till vänster en Corvett drog uppmärksamheten till sig —jämför Morris Minorn till höger.

Text o bild: Håkan Nordin

Share
Share