På grund av pandemin så flyttas NMH Norrbotten sitt Årsmötet i feb till Maj eller juni

Vi blir tvungna att flytta vårat års möte till Maj eller Juni på grund av corona pandemin just nu.

Share
Share