Volvoträff / Luleå

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
20/05/2023
08:00 - 15:00

KategorierSamling hos Ronny Pettersson Södra Sunderbyn kl 08.00 för senare
avgång mot Nordiska Bil.

08:00 Samling Södra Sunderbyn

11:30 Avfärd mot Bilbolaget

12:00 Målgång uppställning på Bilbolaget

Mer info finns om ni klickar på bilden

Share
Share