Majrundan Mc.

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
01/05/2019
09:00 - 16:00

Kategorier


Vi samlas på Coop Arena 10.30 för att åka ner till Södra Hamnplan.

 

 

Info taget från SMC Norrbottens sida.

Vägbeskrivning

09.00 Samling NOLIA Piteå
10.00 Avfärd mot Luleå
10.30 Samling Södra Hamn Luleå
11.30 Avfärd mot Boden
12.00 Samling Järnvägsstation Boden
13.00 Avfärd mot Älvsbyn
13.30 Samling Storgatan Älvsbyn
14.30 Avfärd mot Öjebyn
15.30-15.45 ca Ankomst till Öjebyn

Information om träffen

Samling Majrundan Piteå på Nolia-området från 09.00. Majrundan start i Piteå kl. 10.00 på Nolia-området enligt tradition och där kortegen färdas till Luleå via Öjebyn och sedan E4 norrut. Luleå samling på Södra hamnplan 10.30. Luleå till Boden kl. 11.30: Kortegen kör över Varvsleden längs Smedjegatan mot Kulturens Hus och vidare mot väg 97 till järnvägsstationen i Boden. Boden till Älvsbyn, Ut från Boden kl 13.00 Kortegen kör från järnvägsstationen och svänger höger in mot centrum följer vägen mot gamla lasarettet och kör upp mot I 19 sedan höger mot Heden och väg 356 mot Älvsbyn via Brännberg. Älvsbyn till Öjebyn kl. 14.30: Kortegen färdas norra sidan ner utmed Piteälven, ut från Älvsbyn, och vidare ut på väg 374 vidare till Öjebyn. Där det serveras palt på Gotis/IOGT från 15.30. Varje år säljs 1:a majrundan-märket i samband med rundan som körs. Årets träffmärke kommer som vanligt att säljas vid varje samlingsplats. Det kostar 50 kr / st. där överskottet går till insamlingen för Sunderbyns lekterapi för sjuka barn, överlämning av gåvan äger rum den 17/6 kl.13.00.

 

 

Share
Share