1:a Majrundan.

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
01/05/2017
00:00

Kategorier


Majrundan eller sk paltrundan.
Luleå-Boden-Älvsbyn-Piteå.

Info tider mm: SMC Norrbotten.

 

Tider enl Smc.

09.00 Samling NOLIA Piteå

10.00 Avfärd mot Luleå

10.30 Samling Södra Hamn Luleå

11.30 Avfärd mot Boden

12.00 Samling Järnvägsstation Boden

13.00 Avfärd mot Älvsbyn

13.30 Samling Storgatan Älvsbyn

14.30 Avfärd mot Öjebyn

15.30-15.45 ca Ankomst till Öjebyn

 

 

Share
Share