Bildvisning gamla bilder NMH Umeå

En kvällsträff där Gunnar Sjöström botaniserat bland gamla svart-vita bilder till modernare i färg och gamla filmer från utställningar och körningar filmade med super 8 som konverterats till nyare bildformat. Det känns bra att någon har tagit sig tid att scanna in gamla Super 8 filmer ty de förstörs ju med tiden. Materialet kom från mitten av 1960-talet till 2020-talet, träffen avslutades med visning av världsrekordförsöket 1969 i Umeå att montera en T-Ford på tid inför 5000 åskådare. Vi återkommer med mer information kring denna händelse.

bildvisning gamla bilder NMH

vi fick bland annat se gamla filmer från utställningar och körningar filmade med super 8 som konverterats till nyare bildformat

Share
Share