Styrelse Umeå

Ordförande  Gunnar Sjöström 070-5331221 gunnar@ume.se
Vice Ordf.
Sekreterare  Olov Götheson 070-5237289 gotheson@msn.com
Vice sekr.
Kassör  Lars Olofsson 073-0213303  lars330olofsson@hotmail.com
Ledamot  John Kristoffersson 070-3452568
Suppleant & Förs.omb
Ledamot David Bergström 070-3277639
Revisor
Revisor
Valberedning
Valberedning
Valberedning
Medlemsansvarig
Share
Share