Styrelse Ö-vik

Ordförande  Roland Sjölander  070-5537901 roland.sjolander@telia.com
Vice Ordf.  Lars Nylund  070-3222140  ln@m-l.se
Sekreterare  Lars Strand  073-0664050  lars@nmh.se
Kassör  Arne Fahlén  070-5750520 arne.fahlen@spray.se
Ledamot  Enar Sjölander  073-0738782  bgsjolander@telia.com
Ledamot  Staffan Häggström  070-3795415  staffan.haggstrom@oviknet.com
Ledamot  Niklas Nyström  070-6699179  duetter@gmail.com
Suppleant/medl.ansvarig  Unnie Malmén  070-3544109  unnie.malmen@gmail.com
Suppleant  Bertil Nordin  070-2768734  bertil.nordin@yahoo.se
Suppleant  Kent Lindberg  070-3466244  kent.l.lindberg@telia.com
Suppleant/Bottnia Moppers  Börje Näsman  070-2356367  borje.gittan@telia.com
PR-man  Kjell Strandberg  070-3086485  strandberg_kjell@telia.com
Revisor  Jan Lundberg  070-3406752
Revisorssuppleant  David Olsson  070-6311922
Share
Share