Styrelse Ö-vik

 

Ordförande Olov Wahlstedt 070-6372448 E-post
Vice Ordf. Lars Nylund 070-3222140 E-post
Sekreterare Lars Strand 073-0664050 E-post
Kassör Arne Fahlén 070-5750520 E-post
Ledamot (materielansvarig) Enar Sjölander 073-0738782 E-post
Ledamot Staffan Häggström 070-3795415 E-post
Ledamot Niklas Nyström 070-6699179 E-post
Ledamot Bertil Nordin 070-2768734 E-post
Ledamot Kent Lindberg 070-3466244 E-post
Suppleant Catarina Thors 070-3572526 E-post
Suppleant Börje Näsman 070-2356367 E-post
Revisor Claudia Häggström 070-6060446 E-post
Revisor suppleant David Olsson 070-6311922
Valberedning Gert-Inge Palmqvist 070-1904733 E-post
Försäkringsombud Olov Wahlstedt 070-6372448 E-post

 

 

FacebookTwitterGoogle+Dela