Utflykt med boende på Hedvigsgården Kåge

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
14/06/2018
13:00 - 16:00

Kategorier


Tyvärr inställt på grund av för få som har möjlighet att ställa upp. (Skolavslutning mm.)

Vi planerar att göra en utflykt med boende på Hedvigsgården i Kåge.

Färdvägen blir Kåge-Ersmark-Kusmark-Drängsmark-Frostkåge-Kåge. Vid återkomsten till Hedvigsgården bjuds det på fika.

Några från personalen kommer att åka med om något skulle inträffa under färden. Antal deltagare vet man inte exakt men intresset brukar vara stort, ifjol åkte ett 25-tal med, dagsformen avgör deltagarantalet!!

Som jag ser det behövs åtminstone ett 15-tal bilar, gärna några till om många vill åka.
Om ni har möjlighet att ställa upp och hjälpa till att skapa en trevlig dag för de boende, hör då av er till
Berndt-Erik enligt nedan.

Kontaktperson NMH är Berndt-Erik Gustafsson och nås på 070-5463359

Kontaktperson på Hedvigsgården är Karolin Johansson 070-6912314

Share
Share